Thông báo nhà trường

Lịch nghỉ tết âm lịch năm 2020

Học sinh, sinh viên các nhà trường được nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 10 ngày, từ thứ hai ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ tư ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức là từ ngày 26…