Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ QUANG TRUNG

Địa chỉ: xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Phạm Thị Thu Hường, Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: DĐ:  – Email: